Phiên bản 2.2.0 - 05 Tháng 11, 2023
 • Mới: Công cụ quản lý sản phẩm trên ShopeeLive
Phiên bản 2.1.0 - 15 Tháng 10, 2023
 • Mới: Công cụ Tìm sản phẩm có Tag Live
Phiên bản 2.0.0 - 17 Tháng 8, 2023
 • Sản phẩm đã thêm sẽ nằm đầu giỏ LIVE
 • Nâng cấp phiển bản
Phiên bản 1.0.4 - 26 Tháng 7, 2023
 • Chống spam và tối ưu hệ thống
Phiên bản 1.0.3 - 20 Tháng 7, 2023
 • Chống spam và tối ưu hệ thống
Phiên bản 1.0.2 - 17 Tháng 7, 2023
 • Thêm trang theo dõi sản phẩm
 • Nâng cấp tính năng kiểm tra STT trong giỏ hàng
 • Nâng cấp tính năng thêm, xóa giỏ live
Phiên bản 1.0.1 - 14 Tháng 7, 2023
 • Thêm tính năng kiểm tra STT trong giỏ hàng
Phiên bản 1.0.0 - 13 Tháng 7, 2023
 • Phát hành lần đầu