Tự động/Auto vòng quay Shopee Live

Tự đông tạo giải thưởng vòng quay trên Shopee Live theo ngân sách

Cấu hình vòng quay

Bạn có thể tìm thấy ID là số nằm tại https://live.shopee.vn/pc/live?session=111111 hoặc https://live.shopee.vn/share?from=live&session=111111&viewer=16#copy_link Mặc định 1200s là 20 phút sẽ quay 1 lần

Hình ảnh thực tế