Chào các bạn KOC/KOL

Hỗ trợ thêm giỏ LIVE

📌 Mở lại tính năng phục vụ KOL/KOC từ ngày 18/10/2023

Shopee tung mã LIVE và bạn có tệp user săn sale, mã giảm giá thì làm sao tận dụng ưu đãi này!

Mình đã xây dựng công cụ: https://addlivetag.com

Khi user của bạn gửi link vào đây thì công cụ sẽ liệt kê các sản phẩm tương tự đang có trên LIVE.

Tính năng cơ bản:

Vậy làm thế nào để nhận hoa hồng

Rất đơn giản bạn chỉ cần thêm mã định danh AFF của bạn như sau: https://addlivetag.com/?ref=MÃ_ĐỊNH_DANH ví dụ https://addlivetag.com/?ref=17370880032

Khi member gửi link và nhấn vào đến LIVE thì click này sẽ được ghi nhận cho mã định danh của bạn!

Để Mã Định Danh của bạn được duyệt cần làm 2 bước sau:

1. Đăng ký tại đây: Google Forms

2. Tham gia nhóm Telegram này: https://t.me/+LXlUUAHpioMwN2I1

Cách để hướng dẫn user của bạn

✨ Làm theo hướng dẫn sau để ad gắn giúp sản phẩm vào giỏ live nha

Thời gian lưu mã định danh: Mã định danh sẽ lưu trữ trên website trong vòng 30 ngày tính từ lần click cuối cùng theo cơ chế LAST CLICK

Chúc các bạn có thật nhiều đơn từ ShopeeLive!