Xóa sản phẩm ở giỏ Shopee Live

Xóa sản phẩm hoặc xóa tất cả sản phẩm đang có trên Giỏ Live Shopee

Cấu hình xóa giỏ

Bạn có thể tìm thấy ID là số nằm tại https://live.shopee.vn/pc/live?session=111111 hoặc https://live.shopee.vn/share?from=live&session=111111&viewer=16#copy_link

Hình ảnh thực tế