Tự động/Auto tung xu Shopee Live

Tự đông tạo giải thưởng Nhận xu trên Shopee Live theo ngân sách

Cấu hình tung xu

Bạn có thể tìm thấy ID là số nằm tại https://live.shopee.vn/pc/live?session=111111 hoặc https://live.shopee.vn/share?from=live&session=111111&viewer=16#copy_link Mặc định 1800s là 30 phút sẽ tung xu 1 lần

Hình ảnh thực tế