Gắn Tag Video & Tag Live

📌Từ 23/02 Nhận yêu cầu Tag Live và Tag Video tại Mess có báo STT gửi link sản phẩm tại https://www.facebook.com/riokupon

Mã giảm giá Tiktok Shop

Mã giảm giá Shopee

Mã giảm giá Lazada

🍡Xem cách gắn Taglive mới https://muanhanh.info/qj82

Săn sale cùng Rio https://www.facebook.com/groups/844088853268069