Vòng Quay Xu: 7

⏰Bắt đầu sau 52 giây trước

Số giải: 0/21

Tổng xu: 0/5,800

Xu: 100 - 800

Đến Ngay

https://shopee.vn/shop/622143137

⏰Bắt đầu sau 2 phút trước

Số giải: 0/21

Tổng xu: 0/5,700

Xu: 100 - 800

Đến Ngay

https://shopee.vn/shop/182194678

⏰Bắt đầu sau 4 phút trước

Số giải: 0/21

Tổng xu: 0/5,700

Xu: 100 - 800

Đến Ngay

https://shopee.vn/shop/70658682

Xem Tất Cả

Gắn Tag Live

📌Từ 23/02 Nhận yêu cầu Tag Live và Tag Video tại Mess có báo STT gửi link sản phẩm tại https://www.facebook.com/riokupon

Mã giảm giá Tiktok Shop

Mã giảm giá Shopee

Mã giảm giá Lazada

🍡Xem cách gắn Taglive mới https://muanhanh.info/qj82

Săn sale cùng Rio https://www.facebook.com/groups/844088853268069